Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Fair play in de sport (1995)

een conceptuele beschouwing van fair play in het licht van een ruimer waarden en normen debat

Doelstelling van dit rapport is het aanbrengen van systematiek in de vele invullingen van het begrip fair play en aangeven welke plaats fair play inneemt in een ruimer waarden en normen debat. Deze systematieken moeten bijdragen aan een heldere discussie over waarden en normen en fair play. Deze publicatie is een uitgave in het kader van het project Dubbelkarakter van Sport en het Onderzoeksprogramma Waarden en Normen in de Sport.

Literatuurverwijzing: Steenbergen, J., Hilvoorde, I. van, & Tamboer, J. (1995). Fair play in de sport: een conceptuele beschouwing van fair play in het licht van een ruimer waarden en normen debat. Arnhem: NOC*NSF.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen WNS-TB-0001 Beschikbaar
Mulier instituut WNS-TB-0001 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving