Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Fair play ... over de regels en de geest (2007)

van begripsverheldering tot beleid

Fair play, sportiviteit en respect zijn termen die in de sportwereld vaak opduiken. Toch is niet altijd duidelijk wat met deze begrippen wordt bedoeld en hoe fair play, sportiviteit en respect te stimuleren. Dit boek getiteld Fair play… over de regels en de geest, opgebouwd uit zeven hoofdstukken, werkt toe naar een kader waarin helderheid wordt aangebracht in deze begrippen. Ook wordt aangegeven hoe fair play en sportiviteit kan worden gestimuleerd.

Literatuurverwijzing: Steenbergen, J., & Vloet, L. (2007). Fair play ... over de regels en de geest: van begripsverheldering tot beleid. Deventer: ...daM uitgeverij.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen WNS-TB-0002 Beschikbaar
Mulier instituut WNS-0040 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving