Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Fietskoers 2025 (2019)

de fiets als hefboom in de Rotterdamse mobiliteitstransitie

Deze Fietskoers 2025 bouwt voort op bestaand beleid, zoals het Fietsplan 2016-2018, het Stedelijk Verkeersplan en de OV-visie voor de stad. Het reikt bouwstenen aan voor nieuwe beleidsplannen, zoals de Rotterdamse Mobiliteitsaanpak, het Rotterdams Preventieakkoord, het programma Nul-Emissie-Mobiliteit en hangt nauw samen met de Visie Openbare Ruimte. Daarnaast verbindt het beleidsvelden van de gemeente, zoals Maatschappelijke Ontwikkeling, Stadsbeheer en Stadsontwikkeling.

Literatuurverwijzing: (2019). Fietskoers 2025: de fiets als hefboom in de Rotterdamse mobiliteitstransitie. Rotterdam: Gemeente Rotterdam.

Omschrijving