Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Fit en gezond in Overijssel 2016 (2017)

gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016, provinciale resultaten sport en bewegen

In het najaar van 2016 is de landelijke gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen uitgevoerd. In Overijssel is dit gedaan door GGD IJsselland en GGD Twente. Bij de uitvoering van de monitor is samengewerkt met Sportservice Overijssel. Dit resulteerde in een uitbreiding van de vragenlijst met enkele specifieke vragen over sport en bewegen. Sportservice Overijssel kreeg de beschikking over een deel van de dataset en kon haar gegevens relateren aan factoren op het gebied van gezondheid en leefstijl. De gezondheidsmonitor is uitgevoerd in de 25 Overijsselse gemeenten, 14 in de regio Twente en 11 in de regio IJsselland. In totaal hebben bijna 32.000 inwoners aan dit vragenlijstonderzoek deelgenomen.

Literatuurverwijzing: Vilsteren, M. van (2017). Fit en gezond in Overijssel 2016: gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen 2016, provinciale resultaten sport en bewegen. Sportservice Overijssel.

Omschrijving