Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Fit for the future (2019)

physical fitness of children and adolescents with intellectual disabilities

Auteur(s): Marieke Wouters

Kinderen en adolescenten met een verstandelijke beperking zijn kwetsbaarder voor gezondheidsproblemen dan leeftijdsgenoten zonder beperking. Een goede lichamelijke fitheid is daarom belangrijk. Dit voorkomt gezondheidsrisico’s nu en in de toekomst.

Dit proefschrift beschrijft het onderzoek naar de fitheid van kinderen en adolescenten met een verstandelijke beperking. Het begint met het zoeken naar geschikte meetinstrumenten om de fitheid te bepalen bij kinderen en adolescenten met een matige of ernstige verstandelijke beperking.

Vervolgens is de fitheid en lichamelijke activiteit onderzocht bij 128 van deze kinderen en adolescenten. Ook is er met behulp van retrospectief onderzoek de maximale hartslag van kinderen en adolescenten met een verstandelijke beperking in beeld gebracht.

De resultaten van dit promotieonderzoek laten zien dat de lichamelijke fitheid van kinderen en adolescenten met een matige of ernstige verstandelijke beperking zeer laag is. Bovendien is meer dan de helft van de deelnemers niet actief genoeg om te voldoen aan de richtlijn voor gezond bewegen. Ook hebben kinderen en adolescenten met een verstandelijke beperking een lagere maximale hartslag dan kinderen zonder beperking.

Het is belangrijk om in de praktijk aan de slag te gaan met het verbeteren van de lichamelijke fitheid van kinderen met een verstandelijke beperking.

Dit proefschrift geeft hier aanbevelingen voor.

Literatuurverwijzing: Wouters, M. (2019). Fit for the future: physical fitness of children and adolescents with intellectual disabilities. Marieke Wouters.

Omschrijving