Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Fitness & Reuma (2021)

Organisatie(s): NL Actief

Inleiding

NL Actief heeft in 2009 vanuit haar kernactiviteit (borging van kwaliteit van de fitnessbranche) besloten om de beweegadviezen aan mensen met chronische aandoeningen te professionaliseren. Om de beweegadviezen te professionaliseren, werd destijds besloten dat er per doelgroep specifieke richtlijnen moesten komen.

In Nederland hebben méér dan 2 miljoen mensen een vorm van reuma. Pijn, vermoeidheid en stijfheid in spieren en gewrichten zorgen ervoor dat zij geremd worden in hun activiteiten. ReumaNederland accepteert niet dat dat reuma een rem op hun leven is of wordt. ReumaNederland wil in samenwerking met NL Actief zoveel mogelijk mensen met een vorm van reuma de mogelijkheid geven om gewoon mee te kunnen doen aan fitness en de voordelen van bewegen te kunnen ervaren.

Dat heeft geresulteerd in een keurmerk voor fitnessprofessionals om mensen met een vorm van reuma op een veilige manier in de centra te laten bewegen. Net als bij de keurmerken ‘beweegrichtlijnen voor overgewicht, obesitas, (pré)diabetes en NAH; is er een samenwerking gezocht met experts. Deze experts zijn door de projectgroep, samen met ReumaNederland, bij elkaar gebracht om te komen tot een document dat achtergrondinformatie geeft over de effecten van bewegen met een vrom van reuma. Dit kennisdossier en het hiervan afgeleide document ‘begeleidingsprotocol’ is vertaald naar voorliggend studieboek. 

Om verantwoord beweegadviezen te kunnen geven aan mensen met een vorm van reuma, dient een in FITNED.NL geregistreerde instructeur niveau 3 (Fitnesstrainer A) én niveau 4 (Fitnesstrainer B) te beschikken over specifieke aanvullende competenties. Uitgangspunt is dat mensen met een vorm van reuma de beweegnormen behalen en/of in stand houden, hun algemene fitheid verhogen en hun kwaliteit van leven op een plezierige en veilige wijze te verbeteren.

Gedragsmatige en psychologische aspecten zijn uiteraard van het grootste belang om mensen in beweging te brengen. Echter is bewust gekozen om in het kennisdossier en in het studieboek de nadruk te leggen op de fysiologische effecten van inspanning op de gezondheid.

In dit boek zijn ook verhalen en films met ervaringsdeskundigen opgenomen. De films zijn te bekijken door de QR-code te scannen met een mobiel device. 

Literatuurverwijzing: NL Actief (2021). Fitness & Reuma. Ede: NL Actief.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-0316 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving