Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Focus on strength (2017)

design, development, production, implementation and evaluation of an overweight prevention program

Auteur(s): Gill ten Hoor

Preventie van overgewicht bij kinderen richt zich veelal op gewicht (BMI): minder eten, meer bewegen. In dit proefschrift wordt voor een andere benadering gepleit: krachttraining. Krachttraining bevordert vetvrije massa, leidt daardoor tot een betere lichaamssamenstelling en maakt mensen gezonder. Zwaardere kinderen zijn er bovendien beter in. In de eerste klassen van het MBO/HAVO werd een deel van gymlessen besteed aan krachttraining, plus motiverende lessen. Jongeren van die scholen hadden, vergeleken met die van controlescholen, na het programma een betere lichaamssamenstelling en vertoonden meer bewegingsgedrag buiten schooltijd.

Conclusie van het proefschrift: neem krachttraining structureel op in de gymlessen.

Literatuurverwijzing: Hoor, G. ten (2017). Focus on strength: design, development, production, implementation and evaluation of an overweight prevention program. Maastricht: Maastricht University.

Omschrijving