Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Game changers (2022)

the impact of major life events on sport participation

Auteur(s): Jasper van Houten

Nederlandstalige samenvatting:
De maatschappelijke waarde van sport is de afgelopen decennia toegenomen en “een leven lang sporten” en “sport voor iedereen” zijn prioriteiten geworden in overheidsbeleid en campagnes met betrekking tot sport, bewegen en gezondheid. Desalniettemin is sportdeelname vanuit een levensloopperspectief dynamisch. Mensen starten en stoppen gedurende hun leven met sporten, pakken een sport later weer op of kiezen juist voor een andere sport en veranderen bijvoorbeeld van niveau, sportfrequentie en/of sportsetting. Belangrijke levensgebeurtenissen zouden een rol kunnen spelen binnen deze dynamiek van sportparticipatie en daarmee verschillen en veranderingen in sportdeelname gedurende de levensloop kunnen verklaren. 

Het onderzoek gaat over over de impact van het meemaken van belangrijke levensgebeurtenissen op sportparticipatie. In het bijzonder is gekeken naar de sportdeelname van Nederlanders en belangrijke levensgebeurtenissen gedurende de overgang naar volwassenheid. 

Gconcludeerd worden dat belangrijke levensgebeurtenissen game changers zijn. Het verlaten van voltijdonderwijs, beginnen met werken, zelfstandig gaan wonen, een relatie aangaan of deze formaliseren door te gaan samenwonen of trouwen, vader of moeder worden, met pensioen gaan en het uit huis gaan van kinderen houden verband met tal van verschillen en veranderingen in sportparticipatie gedurende de levensloop van Nederlanders. Dit lijkt te komen doordat deze levensgebeurtenissen vaak temporele, sociale, fysieke, mentale en/of economische hulpbronnen die nodig zijn om te sporten aantasten, wat (blijven) sporten een grotere uitdaging maakt, in het bijzonder tijdens de overgang naar volwassenheid.

Om “een leven lang sporten” en “sport voor iedereen” te faciliteren en stimuleren, zal er  dus rekening moeten worden gehouden met deze impact van belangrijke levensgebeurtenissen.

Engelstalige samenvatting:
The social significance of sport has surged in recent decades, and promoting sport participation has become a priority in governmental policies and campaigns related to sports, physical activity, and health. Nonetheless, sport participation is dynamic and decreases over the course of a lifetime.

This dissertation investigated the extent to which major life events play a role in this. Particularly, it examined sports participation during the transition into adulthood and the impact of life events that mark this transition.

The research findings show that leaving full-time education, beginning work, moving out to live on your own, engaging in a relationship, living with a significant other or getting married, and becoming a parent affect the likelihood of starting and stopping a sport, the sport participation frequency and setting, and/or the number of sports played. So, these major live events are game changers, which sports providers and policy makers, among others, should take into account when promoting “lifelong sport participation” and “sports for all”.

Literatuurverwijzing: Houten, J.M.A. van (2022). Game changers: the impact of major life events on sport participation. Nijmegen:

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut SPSOCI-0141 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving