Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gedragscodes ter voorkoming en bestrijding van rassendiscriminatie (1992)

Deze uitgave biedt handvatten voor organisaties die een anti-discriminatiecode willen opstellen. De uitgave bevat een inventarisatie van bestaande gedragscodes in Nederland, een inventarisatie van Engelse ervaringen met codes en een model-code bestaande uit een lijst met aandachtspunten.

Literatuurverwijzing: (1992). Gedragscodes ter voorkoming en bestrijding van rassendiscriminatie. Den Haag: Ministerie van Binnenlandse Zaken.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut WNS-0013 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving