Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gelderland sportland, een wereld te winnen! (2010)

In aansluiting op ‘Nederland Sportland 2016’ en voortbouwend op het bestaande beleid ‘Speelveld in Beweging’, wordt in de voorliggende notitie onder de titel ‘Gelderland Sportland, een wereld te winnen!’ een nieuwe ambitie voor breedte- én topsportbeleid in Gelderland beschreven. Doel hiervan is om sport en bewegen in Gelderland de komende jaren in de volle breedte op een hoger niveau te brengen. Deze doelstelling voor sport staat niet louter op zichzelf. Sport is immers ook een katalysator voor ontwikkelingen in tal van andere beleidsvelden: economie, toerisme, ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer en duurzaamheid. Daarbij staat sport voor het streven te presteren en te excelleren. Ook met sport maakt Gelderland het verschil.

Literatuurverwijzing: Provincie Gelderland, & Gelderse Sport Federatie (2010). Gelderland sportland, een wereld te winnen!. Arnhem: Provincie Gelderland.

Omschrijving