Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gelderse Gezondheidswijzer Quickscan gezonde leefomgeving (z.j.)

Steeds meer gemeenten nemen gezondheid op in het omgevingsbeleid. Een goede leefomgeving wordt gezien als een belangrijke voorwaarde voor gezondheid. Maar hoe bepaal je of een wijk of buurt gezond is? En waar liggen kansen om te verbeteren? De Quickscan Gezonde Leefomgeving (voorheen: Gelderse Gezondheidswijzer) helpt gemeenten dit concreet te maken. Met behulp van openbare data, waar mogelijk aangevuld met gegevens van de eigen gemeente, worden kwaliteiten en knelpunten in een buurt inzichtelijk gemaakt. Het resultaat is een startpunt om omgeving, beleving en gezondheidsambitie te bespreken.

Literatuurverwijzing: Gelderse Gezondheidswijzer Quickscan gezonde leefomgeving. Provincie Gelderland.

Omschrijving