Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Geldrop-Mierlo, verweven met sport (2018)

sportvisie

Het sportbeleid gaat samengevat uit van drie pijlers. Ten eerste dienen de basisvoorzieningen op orde te zijn en daarnaast moet sport voor iedereen in de gemeente toegankelijk zijn. Als derde pijler dient het sportbeleid ook mee gaan met de maatschappelijke ontwikkelingen. Dit betekent dat de gemeente ook ruimte creëert voor innovatie en nieuwe ideeën.

Literatuurverwijzing: (2018). Geldrop-Mierlo, verweven met sport: sportvisie.

Omschrijving