Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gemeente Tilburg werkt hard aan het bewegingsonderwijs in de stad (2014)

mooi praktijkvoorbeeld hoe het ook kan!

Al lang voordat de regeling voor combinatiefuncties in 2008 zijn intrede deed was de gemeente Tilburg actief met sportstimulering en de jeugd: op het gebied van bewegingsonderwijs is in 2003 een samenwerking gestart met twee scholen, waarbij zowel inhoudelijk als financieel afspraken zijn gemaakt. De ervaringen uit deze periode zijn de basis geweest voor de invulling van de combinatiefuncties in 2008. In dit artikel een beschrijving van hoe de gemeente Tilburg dat heeft uitgebouwd.

Literatuurverwijzing: Bahnerth, R, & Vries, S. de (2014, april). Gemeente Tilburg werkt hard aan het bewegingsonderwijs in de stad: mooi praktijkvoorbeeld hoe het ook kan!. Lichamelijke opvoeding 102 (pp. 14-15)