Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gemeenten enthousiast over inzet buurtsportcoach (2017)

Organisatie(s): Mulier Instituut

Infographic van het Mulier Instituut in Sport & Gemeenten (Jaargang: 2017) over 1) de opbrengsten van de Brede impuls combinatiefuncties volgens gemeenten en 2) de meerwaarde van de buurtsportcoaches voor het functioneren van de betrokken organisaties volgens betrokken organisaties.

Literatuurverwijzing: Mulier Instituut (2017). Gemeenten enthousiast over inzet buurtsportcoach. Sport & Gemeenten

Omschrijving