Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gemeenten maken werk van Urban Sports (2023)

In het artikel urban sport is cool en hot uit 2019 stond een oproep (call to action) voor gemeenten om werk te maken van urban sports. Dat is door diverse gemeenten opgepakt maar nog niet overal. Maakt jouw gemeente al werk van urban sports?

In dit document delen we vier praktijkvoorbeelden van gemeenten in verschillende fasen van het beleidsproces: bedenken, verwezenlijken en opvolgen. Zo doe je inspiratie op die past bij de fase van urban sports beleid waar jouw gemeente in zit.

Literatuurverwijzing: Hoyng, J., & Baartmans, S. (2023). Gemeenten maken werk van Urban Sports. Utrecht: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving