Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport (2019)

een verkennende analyse van de Vlaamse context

Auteur(s), Organisatie(s): Zeno Nols, ICES (Centrum Ethiek in de Sport)

Rapportage van de verkennende analyse over de uitdagingen rond genderongelijkheid en heteronormativiteit in de Vlaamse sportsector. Voor deze analyse werd gesproken met verschillende sportactoren in Vlaanderen en daarbuiten.

Het rapport rondt af met een beknopte bespreking en drie aanbevelingen voor de (nieuwe) Vlaams Minister van Sport en bij uitbreiding de Vlaamse Regering en de sportsector zelf:

  1. Investeer in participatief en transversaal proceswerk dat de verschillende vormen van weerstand kan wegnemen waardoor zowel het draagvlak als de draagkracht om in te zetten op gendergelijkheid en seksuele diversiteit in de sport wordt vergroot.
  2. Ondersteun de Vlaamse sportsector in het agenderen, uitwerken en implementeren van een gender- en seksueel diversiteitsbeleid en werk daarvoor samen met stakeholders van andere beleidsdomeinen zoals gelijke kansen, onderwijs en media.
  3. Investeer naast goede monitoring in kritisch sociologisch onderzoek rond gender en seksuele diversiteit in de sport, zowel kwantitatief als kwalitatief, en koppel dit onderzoek aan het vormen, trainen en opleiden van de huidige en komende generaties van mensen in de sport.
Literatuurverwijzing: Nols, Z., & ICES (Centrum Ethiek in de Sport) (2019). Genderongelijkheid en heteronormativiteit in de sport: een verkennende analyse van de Vlaamse context. Gent: ICES (Centrum Ethiek in de Sport).

Omschrijving