Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Generieke werkzame elementen van gecombineerde leefstijlinterventies en duurzame uitvoerbaarheid (2016)

Verschillende gemeenten, zorgaanbieders en zorgverzekeraars overwegen om gecombineerde leefstijlinterventies (GLI) aan te bieden aan volwassenen met een verhoogd risico op chronische aandoeningen. Uit onderzoek blijkt dat dergelijke interventies buiten de klinische setting effectief kunnen zijn. Minder duidelijk is wat de belangrijkste voorwaarden zijn waaronder ze optimaal uitgevoerd kunnen worden, en welke aspecten meespelen bij een duurzame lokale borging. Dit document belicht deze facetten. Het is een synthese van de uitkomsten van het project ‘Bijeenkomsten Gecombineerde Leefstijlinterventies’ in het kader van de afronding van de ZonMw-onderzoeken naar de BeweegKuur. De belangrijkste vragen die in twee bijeenkomsten beantwoord werden zijn:

  • Wat zijn de algemene elementen die bijdragen aan de effectiviteit en uitvoerbaarheid van een GLI?
  • Welke overwegingen spelen mee bij het al dan niet overgaan tot structurele lokale borging van een GLI?
Literatuurverwijzing: Preller, L., & Schaars, D. (2016). Generieke werkzame elementen van gecombineerde leefstijlinterventies en duurzame uitvoerbaarheid. Ede: Kenniscentrum Sport.

Omschrijving