Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Geven in Nederland 2020 (2020)

huishoudens, nalatenschappen, fondsen, bedrijven, goededoelenloterijen en vrijwilligers

“Geven in Nederland” is het macro-economische overzicht van de filantropie door huishoudens, nalatenschappen, bedrijven, fondsen en goededoelenloterijen. Het Centrum voor Filantropische Studies aan de Vrije Universiteit te Amsterdam voert het onderzoek uit sinds 1995. Dit is de 12e editie, over het geefgedrag in het jaar 2018.

Huishoudens geven het meest aan kerk en levensbeschouwing, bedrijven aan sport en recreatie. Het grootste bedrag van kansspelen gaat naar internationale hulp. Fondsen besteden het meest aan maatschappelijke en sociale doelen. Nalatenschappen gaan vooral naar gezondheid.

Literatuurverwijzing: Bekkers, R., Gouwenberg, B., & Schuyt, T. (2020). Geven in Nederland 2020: huishoudens, nalatenschappen, fondsen, bedrijven, goededoelenloterijen en vrijwilligers. Amsterdam: Centrum voor Filantropische Studies, Vrije Universiteit Amsterdam.

Omschrijving