Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gewoon doen (1999)

mensen met een handicap in de sportvereniging

Ook voor mensen met een handicap is sport een belangrijke vorm van vrijetijdsbesteding. Tijdens het sporten ligt de nadruk op wat individueel mogelijk is. Door samen met anderen te sporten, kunnen tevens nieuwe contacten worden gelegd. Hoewel steeds meer mensen met een handicap sporten, is hun deelname aan allerlei sportactiviteiten nog altijd relatief gering. Sport is voor mensen met een handicap niet zo’n vanzelfsprekende bezigheid. Daarom zal de werving en het behoud van deelnemers uit deze doelgroep extra inspanningen vergen. Deze videoband gaat over deze inspanningen en is bedoeld om sportverenigingen te informeren over de mogelijkheden van organisatorische integratie. In deze video worden twee voorbeelden van organisatorische integratie aan de orde gesteld.

Literatuurverwijzing: (1999). Gewoon doen: mensen met een handicap in de sportvereniging.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut VIDEO-6 Wordt niet uitgeleend

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving