Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezond bewegen (2020)

een brede kijk op bewegen in de provincie Utrecht

De bewustwording over het belang van sport en bewegen neemt landelijk steeds verder toe. De coronatijd in 2020 draagt daar ook aan bij.

Deze special van de Staat van Utrecht presenteert de feiten over bewegen in de provincie Utrecht, toont beweegtrends van de (nabije) toekomst en besteedt aandacht aan hoe beweeggedrag beïnvloed kan worden.

Literatuurverwijzing: Lieshout, I. van, & Dool, R. van den (2020). Gezond bewegen: een brede kijk op bewegen in de provincie Utrecht. Utrecht: Staat van Utrecht.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Mulier instituut PART-TB-0013 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving