Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezond en fit (2020)

aanpak voor een gezonde leefstijl in Arnhem

Deze nota kijkt integraal naar het onderwerp ‘gezonde leefstijl’ en legt de verbinding tussen bewegen (sport), publieke gezondheid en andere beleidsterreinen (zoals openbare ruimte). Er is bewust gekozen voor een gezamenlijk plan, in plaats van een aparte nieuwe sportvisie of een aparte nota publieke gezondheid.

Er zijn 5 doelen waar het plan zich op richt:

  1. Meer inwoners voldoen aan de beweegnorm;
  2. Minder inwoners hebben overgewicht;
  3. Het terugdringen van problematisch alcohol- en middelengebruik;
  4. Een rookvrije generatie;
  5. Een kansrijke start.
Literatuurverwijzing: (2020). Gezond en fit: aanpak voor een gezonde leefstijl in Arnhem. Arnhem: Gemeente Arnhem.

Omschrijving