Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezond gewicht Overvecht (2007)

rapportage 4, monitoring en evaluatie van de eerste twee jaar van het community-project Gezond gewicht Overvecht

De evaluatie laat zien dat de brede opzet van het programma “Gezond Gewicht Overvecht” waardevol is gebleken. Resultaten waren (nog) niet zichtbaar op de einddoelen overgewicht en leefstijlverandering, maar wel op intermediaire doelen. Zo hebben verschillende organisaties hun beleid aangepast en werkten de samenwerkingsverbanden naar tevredenheid. De opgezette activiteiten en samenwerkingsvormen waren echter nog niet voldoende structureel. Meer aandacht voor participatie van de doelgroep en betrokkenheid van de zorgsector en het onderwijs bleek ook nodig. Het bereik van verschillende doelgroepen was goed (met groepsvoorlichting zijn bijvoorbeeld in totaal ruim 3000 kinderen, ouders en intermediairs bereikt), maar meer aandacht is gewenst voor specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld Turkse kinderen, kinderen uit gezinnen met een lage sociaal economische status of ouders).

Literatuurverwijzing: Carlier, B., Schreurs, H., & Ameijden, E.J.C. van (2007). Gezond gewicht Overvecht: rapportage 4, monitoring en evaluatie van de eerste twee jaar van het community-project Gezond gewicht Overvecht. Utrecht: GG&GD Utrecht.

Omschrijving