Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezond opgroeien (2015)

weten wat werkt

Organisatie(s): Gezondheidsraad

Planologen binnen gemeenten houden onvoldoende rekening met gezondheid als het gaat om maatregelen over de ruimtelijke ordening. Dit is een van de conclusies uit het jong GR signalement ‘Gezond opgroeien: weten wat werkt. Aan de hand van vier casussen (waaronder één over bewegen) maakt de raad duidelijk hoe winst valt te behalen als wetenschappelijke kennis beter wordt benut.

Zie ook de blog van Maartje Kunen op Netwerk in Beweging.

Literatuurverwijzing: Gezondheidsraad (2015). Gezond opgroeien: weten wat werkt. Den Haag: Gezondheidsraad.

Omschrijving