Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezond ouder worden in Nederland (2011)

Het rapport ‘Gezond ouder worden in Nederland’ is geschreven in opdracht van het ministerie van VWS. De landelijke gegevens kunnen gemeenten ondersteunen bij de uitvoering van de preventieve gezondheidszorg voor ouderen. In 2010 heeft het ministerie van VWS deze taak van gemeenten nader uitgewerkt. Het rapport geeft een landelijk overzicht van de gezondheid van zelfstandig wonende ouderen en laat zien waar de mogelijkheden liggen om de gezondheid van ouderen te verbeteren. Ouderen die ziek zijn, hoeven niet per se beperkt te zijn in hun functioneren. De helft van de zelfstandig wonende Nederlandse ouderen leeft met één of meer chronische ziekten. Toch ervaart twee derde van de zelfstandig wonende ouderen geen lichamelijke beperkingen, en voelt meer dan de helft zich gezond.

Literatuurverwijzing: Zantinge, E.M., Wilk, E.A. van der, Wieren, S. van, & Schoemaker, C.G. (2011). Gezond ouder worden in Nederland. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Omschrijving