Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezond zijn en gezond leven in Amsterdam (2006)

Amsterdamse gezondheidsmonitor, gezondheidsonderzoek 2004

Verslag van de resultaten van het vierjaarlijkse Amsterdamse gezondheidsonderzoek, uitgevoerd in 2004 onder 1736 Amsterdammers, waarbij in het bijzonder aandacht is besteed aan Amsterdammers van Nederlandse, Turkse en Marokkaanse komaf. Het onderzoek bestond uit twee delen : een vragenlijst en een lichamelijk onderzoek gericht op het objectief in beeld brengen van risicofactoren van hart- en vaatziekten.

Literatuurverwijzing: (2006). Gezond zijn en gezond leven in Amsterdam: Amsterdamse gezondheidsmonitor, gezondheidsonderzoek 2004. Amsterdam: GGD Amsterdam.

Omschrijving