Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezonde basisschool van de toekomst (2019)

van leer- naar leefschool

Een basisschool waar kinderen niet alleen leren, maar ook gezond leren leven. Met dat uitgangspunt startten vier basisscholen in Parkstad in 2015 met het programma de Gezonde Basisschool van de Toekomst.

Kinderen gelijke kansen geven om gezond op te groeien, dat is het doel van dit programma. Want kinderen die fit van lijf en geest zijn en sociaal veerkrachtig, kunnen de uitdagingen van het (latere) leven beter aan. Zeker, taal en rekenen zijn belangrijk. Maar goed voor jezelf zorgen, met respect voor anderen, is dat ook. Veel kinderen krijgen dat van thuis mee, maar niet allemaal.

Zo ontstond in Zuid-Limburg het idee voor de Gezonde Basisschool van de Toekomst: een school die kinderen een volledig pakket biedt van leren en leren leven: van leer- naar leefschool dus. Zodat alle kinderen gelijke kansen krijgen om gezond op te groeien.
En wellicht ook alle ouders en opvoeders bereikt worden.

Dit boekje volgt de weg die de vier scholen voor dat doel hebben afgelegd. Hoe ingewikkeld die weg vaak was, wat er in het begin misging en hoe leerkrachten, ouders en leerlingen reageerden. Maar ook: wat er allemaal goed ging en hoe de vier basisscholen in korte tijd echt veranderden. Bovendien volgden wetenschappelijke onderzoekers de weg die de scholen aflegden. En brachten zij de effecten in beeld: die zijn duidelijk meer dan bemoedigend, zowel voor de lichamelijke als geestelijke gezondheid van de kinderen. Niet voor niets wil geen van de deelnemende basisscholen nog terug naar hoe het was.
In dit boekje leest u waarom.

Literatuurverwijzing: Jansen, M., & Burhenne, K. (2019). Gezonde basisschool van de toekomst: van leer- naar leefschool. Provincie Limburg.

Omschrijving