Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezonde en actieve leefstijl in leermiddelen onderbouw VO (2010)

In dit artikel worden de resultaten beschreven van een screening van leermiddelen op onderwerpen die betrekking hebben op voeding en beweging (gezonde en actieve leefstijl). Deze screening, van zeven methoden en vijf lespakketten, is in 2009 uitgevoerd door het Kenniscentrum leermiddelen (KCL) van SLO. Het onderzoek vond plaats in opdracht van het ministerie van OCW in het kader van projectactiviteiten voor het Convenant Overgewicht.

Literatuurverwijzing: Lodeweges, J., Volkering, C., Halfwerk, E., & Mooij, C. (2010, januari). Gezonde en actieve leefstijl in leermiddelen onderbouw VO. Lichamelijke opvoeding 98 (pp. 6-9)