Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezonde stad index 2020 (2020)

De Arcadis Gezonde Stad Index rangschikt 20 steden op basis van een reeks kenmerken die aangeeft in hoeverre de fysieke inrichting bijdraagt aan de gezondheid van haar inwoners. Hiervoor is gebruik gemaakt van het palet van kenmerken dat het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu verzamelde met professionals voor de fysieke inrichting van steden

Literatuurverwijzing: Boon, J., Westerink, P., Noten, I., Schee, G. van der, & Schins-Derksen, E. (2020). Gezonde stad index 2020. Arcadis.

Omschrijving