Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel (2008)

resultaten van e-movo 2007

In het najaar van 2007 heeft GGD Gelre-IJssel, samen met andere GGD’en in Overijssel en Gelderland, de jeugdmonitor E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de leefstijl van jongeren sinds 2003 is verbeterd. De meest opvallende bevindingen betreffen het alcoholgebruik onder jongeren; minder scholieren drinken alcohol, het percentage binge-drinkers is afgenomen en minder ouders stemmen in met het alcoholgebruik van hun kind. Ook op enkele andere leefstijlthema’s zijn verbeteringen gesignaleerd; minder scholieren gaan zonder ontbijt naar school, meer scholieren eten dagelijks fruit en groenten, minder scholieren roken en minder scholieren gebruiken drugs.

Volgens de Nederlandse Norm Gezond Bewegen moeten jongeren iedere dag minimaal één uur matig intensief bewegen (lopen, fietsen, skateboarden). Eén op de vijf jongeren in de regio GelreIJssel geeft aan, dat zij dagelijks minimaal een uur lichamelijk actief zijn en dat is vrijwel evenveel als in 2003.

Literatuurverwijzing: (2008). Gezondheid en leefstijl van jongeren in de regio Gelre-IJssel: resultaten van e-movo 2007. Apeldoorn: GGD GelreIJssel, Kennis- en expertisecentrum.

Omschrijving