Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezondheid en maatschappelijke participatie (2013)

themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014

Met dit rapport laat het RIVM zien dat chronisch zieken die zich gezond voelen, nauwelijks minder participeren dan mensen zonder ziekte. Een groot deel van de chronisch zieken heeft een betaalde baan of is op een andere manier maatschappelijk actief. Chronisch zieken participeren pas substantieel minder als zij ook beperkingen hebben of een verminderde gezondheid ervaren. Het onderzoek laat ook zien dat onderwijs- en arbeidsparticipatie de laatste jaren zijn toegenomen.

Literatuurverwijzing: Boer, A. de, Brakel, K. van, Eysink, P.E.D., Hamberg- van Reenen, H.H., Harbers, M.M., Heide, I. van der, ... Zantinge, E.M. (2013). Gezondheid en maatschappelijke participatie: themarapport Volksgezondheid Toekomst Verkenning 2014. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving