Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland (2022)

HBSC 2021

Dit Nederlandse onderzoek wordt sinds 2001 elke vier jaar uitgevoerd onder een landelijk representatieve groep leerlingen in groep 8 van de basisschool en in het voortgezet onderwijs in de leeftijd van 11 tot en met 16 jaar. Hiermee geeft het HBSC-onderzoek inzicht in de ontwikkelingen in de gezondheid en het welzijn van Nederlandse schoolgaande jongeren in de 21ste eeuw. 

Literatuurverwijzing: Boer, M., Dorsselaer, S. van, Looze, M. de, & Roos, S. de (2022). Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland: HBSC 2021. Utrecht: Universiteit Utrecht.

Omschrijving