Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezondheid impact van veranderingen in sport- en beweeggedrag tijdens coronacrisis (2020)

inschatting van de effecten op sport en bewegen tijdens en na de corona crisis

Auteur(s): Jelle Schoemaker

Impactstudie naar de veranderingen in beweeg- en sportgedrag tijdens de coronacrisis.

Dit onderzoek laat zien dat de maatregelen rondom de verspreiding van het coronavirus ook grote gevolgen heeft gehad op het sport- en beweeggedrag.

Literatuurverwijzing: Schoemaker, J. (2020). Gezondheid impact van veranderingen in sport- en beweeggedrag tijdens coronacrisis: inschatting van de effecten op sport en bewegen tijdens en na de corona crisis. Sports & Economics Research Centre (SERC).

Omschrijving