Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezondheid in krimpregio's (2014)

verdiepingsstudie

Er bestaan duidelijke verschillen in ervaren gezondheid tussen krimpregio’s en de rest van Nederland, ook uitgaande van de nieuw gedefinieerde krimpregio’s. In heel Zuid-Limburg bijvoorbeeld is de gezondheid minder goed, wat ook uit een onderzoek van Bosma en collega’s naar voren komt. Ook uit de weinig voorhanden zijnde buitenlandse studies naar gezondheid en krimp blijkt dat de gezondheid minder goed is in regio’s met bevolkingsafname.

Literatuurverwijzing: Verweij, A., & Lucht, F. van der (2014). Gezondheid in krimpregio's: verdiepingsstudie. Bilthoven: RIVM.

Omschrijving