Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezondheidseffecten en maatschappelijke baten van de gezondheidszorg (2020)

kwantitatief vooronderzoek in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, deel 2: maatschappelijke baten

Het totale effect van de gezondheidszorg is niet zo gemakkelijk in cijfers uit te drukken. Dat komt omdat de gezondheidszorg verschillende soorten zorg omvat. Een nieuwe kankertherapie is iets heel anders dan de zorg voor demente bejaarden, maar ze zijn allebei belangrijk. Ook zijn er andere manieren om de gezondheid te verbeteren, vooral op het gebied van preventie en een gezondere leefomgeving. Deze keuzes moeten tegen elkaar worden afgewogen.

Literatuurverwijzing: Polder, J., Hoekstra, J., & Vonk, R.A.A. (2020). Gezondheidseffecten en maatschappelijke baten van de gezondheidszorg: kwantitatief vooronderzoek in opdracht van de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid, deel 2: maatschappelijke baten. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM).

Omschrijving