Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezondheidsverschillen voorbij (2020)

complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) stelt dat het huidige nationale beleid gericht op het bestrijden van gezondheidsverschillen eenzijdig focust op het individu. Aanvullend daaraan is een bredere blik nodig om gezondheidsverschillen en daarmee samenhangende achterstanden daadwerkelijk te verkleinen. 

Literatuurverwijzing: Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (2020). Gezondheidsverschillen voorbij: complexe ongelijkheid is een zaak van ons allemaal. Den Haag: Raad Volksgezondheid & Samenleving.

Omschrijving