Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering (2017)

een planmatige aanpak

Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering gaat over planmatige bevordering van gezond gedrag om zo de gezondheid te verbeteren, ziekte te voorkomen en schade door aandoeningen zo veel mogelijk te beperken. De redactie en de auteurs behandelen de meest recente inzichten uit de epidemiologie, theorieën over het ontstaan van gedrag en theorieën en methodieken voor gedragsverandering. Deze worden vervolgens vertaald naar de praktijk.

In het eerste deel van het boek wordt een Model voor Planmatige Gezondheidsvoorlichting en Gedragsverandering stap voor stap uitgewerkt: van de analyse van gezondheid tot de evaluatie van interventieprogramma’s. Het tweede deel geeft heldere en actuele voorbeelden van toepassingen in de praktijk, waarbij e-health uiteraard niet ontbreekt.

Literatuurverwijzing: Brug, J., Assema, P. van, & Lechner, L. (2017). Gezondheidsvoorlichting en gedragsverandering: een planmatige aanpak. Assen: Koninklijke van Gorcum.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen GEZO-0289 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving