Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gezondheidszorg in de toekomst meer ‘in beweging’? (2021)

reactie Kenniscentrum Sport & Bewegen, t.a.v. internetconsultatie discussienota Zorg voor de Toekomst

Het wordt tijd dat we de gezondheidszorg niet alleen zien als bestrijding van ziekte, maar als zorgen voor onze gezondheid: precies zoals het woord al aangeeft. Als sport(begeleiding) op een kwalitatief goede manier is vormgegeven, is dit feitelijk een vorm van zorg. Een vorm van zorg met een positieve connotatie, die lokaal goed georganiseerd en tot in de haarvaten van onze samenleving geborgd is. Nog te weinig wordt in de zorg gebruik gemaakt van deze meest laagdrempelige manier om ziektegevallen en complicaties in de toekomst te verminderen.

Dit uitgangspunt hanteert Kenniscentrum Sport & Bewegen voor de internetconsultatie van de Discussienota Zorg voor de Toekomst van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Deze nota heeft als centrale vraag hoe we de houdbaarheid van de Nederlandse gezondheidszorg kunnen waarborgen. De bijdrage van sport en bewegen is hierin volgens het kenniscentrum Sport & Bewegen onderbelicht.

Literatuurverwijzing: Klein, K. de, Kronenburg, J., & Kenniscentrum Sport & Bewegen (2021). Gezondheidszorg in de toekomst meer ‘in beweging’?: reactie Kenniscentrum Sport & Bewegen, t.a.v. internetconsultatie discussienota Zorg voor de Toekomst. Ede: Kenniscentrum Sport & Bewegen.

Omschrijving