Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Goalkeeper op het schoolplein (2018)

een methode gericht op de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden op het schoolplein in het basisonderwijs

Dit is de docentenhandleiding voor het gebruik van de methodiek Goalkeeper voor pleinactiviteiten in het basisonderwijs. Het doel van deze methodiek is om zelfregulatie te stimuleren. Behalve deze methodiek bestaat er ook een lessenserie freerunning voor in de gymlessen. In deze docentenhandleiding zal beschreven worden op welke manier de Goalkeeper methodiek toegepast kan worden als pleinactiviteit.

In dit document zal eerst worden ingezoomd op het begrip zelfregulatie. Vervolgens zal er een toelichting worden gegeven op de methodiek en de bijbehorende lesmaterialen. Vervolgens wordt een toelichting gegeven op de verschillende kleuren en wordt er een handleiding uitgewerkt.

De methode goalkeeper is ontwikkeld door het Hanze Instituut voor Sportstudies en het Huis Voor De Sport Groningen in opdracht van de provincie Groningen.

Literatuurverwijzing: Wal, D.J. van der, & Pruim, A. (2018). Goalkeeper op het schoolplein: een methode gericht op de ontwikkeling van zelfregulatievaardigheden op het schoolplein in het basisonderwijs. Groningen: Hanze Instituut voor Sportstudies.

Omschrijving