Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Goed bewegingsonderwijs aan kleuters (2022)

uitgebreid artikel

Het spelend leren en de intrinsieke motivatie tot leren en ontwikkelen is een van de meest opvallende kenmerken van een kleuter. Zijn er naast deze beweegdrang ook andere uitgangspunten en regels die richtinggevend en sturend zijn bij het maken van keuzes binnen bewegingslessen met kleuters? Zijn er criteria op te stellen waaraan een goede les bewegingsonderwijs ‘dient’ te voldoen? In dit uitgebreide artikel worden de aanleiding voor het opstellen geschetst en de criteria besproken.

Literatuurverwijzing: Groot, T. de, & Pals, R. (2022, april). Goed bewegingsonderwijs aan kleuters: uitgebreid artikel. LO Magazine 110

Omschrijving