Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Goed bewegingsonderwijs aan kleuters (2022)

Het spelend leren en de intrinsieke motivatie tot leren en ontwikkelen is een van de meest opvallende kenmerken van een kleuter. Zijn er naast deze beweegdrang ook andere uitgangspunten en regels die richtinggevend en sturend zijn bij het maken van keuzes binnen bewegingslessen met kleuters? Zijn er criteria op te stellen waaraan een goede les
bewegingsonderwijs ‘dient’ te voldoen? In dit artikel in het magazine wordt de aanleiding voor het opstellen van criteria geschetst. In het uitgebreide bonusartikel op LO Magazine online (zie www.kvlo.nl) worden de criteria verder besproken.

Literatuurverwijzing: Groot, T. de, & Pals, R. (2022, april). Goed bewegingsonderwijs aan kleuters. LO Magazine 110 (pp. 8 - 11)

Omschrijving