Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Goud in elk kind (2012)

jeugdsport in een pedagogisch perspectief

Het unieke karakter van bewegen en sport biedt voor kinderen en jongeren vele educatieve mogelijkheden. Zij leren regels te gebruiken en te aanvaarden, om te gaan met hun eigen talenten en beperkingen, en rekening te houden met anderen. Bewegen en sport kunnen daarmee een goede bijdrage leveren aan hun functioneren in de samenleving. Toch worden de educatieve mogelijkheden niet altijd volledig benut. Bijvoorbeeld daar waar de focus al vroeg in de sportloopbaan van jeugdigen komt te liggen op winnen en beter zijn dan de ander. In een goede opvoedkundige sportpraktijk gaan pedagogische doelstellingen hand in hand met sportieve ambities. Dit boek gaat over de sociale en persoonlijke ontwikkeling van de jeugdige sporter en het belang van een kindgerichte c.q. op jongeren afgestemde begeleiding. Drie pijlers staan daarbij centraal: een positief en motiverend leerklimaat, een omgeving die ruimte biedt voor zelfregulatie én grenzen stelt, en het eigen maken van belangrijke normen en waarden. Het is aan trainers, coaches, leraren, ouders en allen die met jeugdigen omgaan om de kennis opgedaan in dit boek, ook werkelijk in praktijk te brengen. Immers, in elk kind zit goud!

Literatuurverwijzing: Schipper-van Veldhoven, N.H.M.J., Palen, H. van der, Kerk, J. van der, & Schuijers, R. (2012). Goud in elk kind: jeugdsport in een pedagogisch perspectief. Deventer: ...daM uitgeverij.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen JEUG-0123 Beschikbaar
Mulier instituut JEUG-0083 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving