Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Grensverleggende brancheorganisaties (z.j.)

betekenis, strategie en organisatie van belangenverenigingen van branches en beroepen

ranche- en beroepsverenigingen vervullen een essentiële rol in de verbinding van ondernemers en beroepsbeoefenaren met elkaar en met de overheid en samenleving. Technologische ontwikkelingen, ontgrenzing, andere verwachtingen van ondernemers en beroepsbeoefenaren én van samenleving en politiek stellen hen voor nieuwe uitdagingen.

Dit boek helpt verenigingen bij hun zoektocht om:

  • Grenzen te verleggen met leden, in een mondiaal en digitaal speelveld waarin grenzen tussen ondernemingen, sectoren en hun omgeving veranderen.
  • De concurrentiekracht van de leden te versterken, terwijl de variatie tussen de leden groter wordt.
  • Te werken met een overheid die minder voorspelbaar wordt en terwijl beleidsvelden verschuiven.
  • Tegemoet te komen aan de groeiende vraag naar transparantie, verantwoording en dialoog in branche en beroep.
  • Hun positie te bepalen terwijl ze toenemende concurrentie ervaren als aanspreekpunt voor veel vragen die op branches en beroepen afkomen.
  • Branches en beroepen zo te organiseren dat leden gebonden en betrokken blijve
Literatuurverwijzing: Rijkes, H., Schmidt, D., Rijken, T. van der, & Toren, J.P. van den Grensverleggende brancheorganisaties: betekenis, strategie en organisatie van belangenverenigingen van branches en beroepen. Berenschot Groep BV.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
Kenniscentrum Sport & Bewegen MANA-0176 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 030-3041100
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Omschrijving