Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Grenzeloos actief (2015)

omdat je ook met een beperking in de buurt moet kunnen sporten

Om mensen met een beperking in beweging te krijgen is meer nodig dan goede wil. Het kabinet heeft in het regeerakkoord aangegeven dat iedereen dicht bij huis moet kunnen sporten, ook mensen met een handicap. Juist voor die doelgroep is dat nog niet vanzelfsprekend. Met het programma Grenzeloos Actief (gepresenteerd in april 2015) moet de toegankelijkheid van sport voor iedereen worden vergroot. Binnen drie jaar moeten ook mensen met een beperking passend en toegankelijk aanbod in de buurt kunnen vinden.

Lees in dit artikel meer over het programma.

Literatuurverwijzing: Maanen, S. van, & Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) (2015, Juni). Grenzeloos actief: omdat je ook met een beperking in de buurt moet kunnen sporten. Sport & Gemeenten (pp. 22-25)

Omschrijving