Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Grenzen aan de sport (2004)

een theoretische analyse van het sportbegrip

Auteur(s): Johan Steenbergen

Deze dissertatie schept helderheid in het sportbegrip en geeft tegelijkertijd een conceptuele analyse van het begrip. Hierbij staan verschillende vragen centraal. Is sport altijd gericht op competitie? Zijn sport en bewegen altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden? En ook: Wat is een game? Wat is bewegen? Wat is competitie? Wat is fair play? Dit boek zoekt naar antwoorden op deze vragen en stelt ook de onderlinge relatie tussen deze sportconcepten aan de orde.

Literatuurverwijzing: Steenbergen, J. (2004). Grenzen aan de sport: een theoretische analyse van het sportbegrip. Maarssen: Elsevier.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO SPOR-006 Beschikbaar
Kenniscentrum Sport & Bewegen SPOR-0025 Beschikbaar
Mulier instituut METH-0025-1 Beschikbaar
Mulier instituut METH-0025-2 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Kenniscentrum Sport & Bewegen
tel: 0318-490900
e-mail: info@kenniscentrumsportenbewegen.nl

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving