Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Grip op geluid (1) (2024)

geluidsbelasting tijdens de gymles

Auteur(s): Ger van Mossel

In de komende magazines verschijnt een artikelenreeks over het onderzoek Grip op Geluid. Grip op Geluid is een project van Fontys Sporthogeschool waarin onder andere wordt samengewerkt met KVLO. Het onderzoek geeft inzicht in de geluidsbelasting tijdens de gymles en het effect ervan op de vakleerkracht. We trappen deze reeks af met een interview
met Saskia Tuinder, onderzoeksprojectleider. In de volgende twee artikelen worden de resultaten van de metingen akoestiek, de geluidsmetingen, het gehoor van vakleerkrachten  en de resultaten uit de vragenlijst en de focusgroepen gepresenteerd. In het vierde en laatste artikel worden de opbrengsten in de vorm van een app op een smartwatch en voorlichting beschreven en aanbevelingen gedaan naar het werkveld en het huisvestingsbeleid.

akoestiek, geluidsniveau, geluidsbelasting, Arbowet
 

Literatuurverwijzing: Mossel, G. van (2024, januari). Grip op geluid (1): geluidsbelasting tijdens de gymles. LO Magazine 112 (pp. 14 - 15)

Omschrijving

 • Jaar:
  2024
 • Plaats:
  Zeist
 • Uitgever(s):
  KVLO
 • Mediumsoort:
  Artikel in vaktijdschrift
 • Tijdschrift:
  LO Magazine