Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Groei versus groen (2018)

drie casestudy's over de waarde van het stadsgroen in Amsterdam

De doelstelling van dit onderzoek is om aan de hand van drie cases onderzoek te doen naar de maatschappelijke kosten en baten van het stadsgroen in Amsterdam. Voor deze studie is de TEEB-stad methodiek als uitgangspunt genomen. In aanvulling hierop zijn – indien eventuele methodologische beperkingen van TEEB daartoe aanleiding gaven – eigen aanvullende of corrigerende berekeningen uitgevoerd. Deze zijn gebaseerd op algemene richtlijnen en kentallen voor de waardering van groen. Alle drie de cases laten zien dat de waarde van het groen in Amsterdam aanzienlijk is. In een drukbevolkte, intensief bezochte stad als Amsterdam wordt groen extra gewaardeerd. Afhankelijk van de locatie en de directe omgeving zou groen een hogere waarde kunnen hebben dan woningbouw, zo blijkt uit het onderzoek. Daarmee doet de gemeente Amsterdam er verstandig aan om de waarde van het groen expliciet mee te nemen in de afweging waar, hoeveel woningen te bouwen. Bouwplannen dienen kritisch afgewogen te worden tegen de eventuele gevolgen voor het stadsgroen. Bovendien dient het groen in de stad uitgebreid en ontwikkeld te worden in een groeiende stad. 

Literatuurverwijzing: Bos, E., & Vogelzang, T. (2018). Groei versus groen: drie casestudy's over de waarde van het stadsgroen in Amsterdam. Wageningen: Wageningen University & Research, Wetenschapswinkel.

Omschrijving