Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Groene schoolpleinen (2012)

leren en inspireren aan de hand van Rotterdamse voorbeelden

In Rotterdam is speelruimte schaars. De Rotterdamse norm voor buitenspelen wordt in veel buurten niet gehaald. Binnen de WWI-wijken (Wonen, Wijken en Integratie) is vaak gekozen voor maatregelen die vandalisme en andere vormen van overlast tegengaan. Dat betekent: eenvoudige groenvoorzieningen, hoge hekken, veel tegels en asfalt. Het ontbreekt Rotterdamse kinderen bovendien vaak aan mogelijkheden om in de directe omgeving kennis te maken met de natuur. We zouden de buitenspeelruimte daarom ook natuurvriendelijker moeten inrichten. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat een groene (speel)omgeving een positief effect heeft op een evenwichtige ontwikkeling van kinderen. In Rotterdam zijn vanuit deze gedachte al meerdere schoolpleinen en openbare buitenruimten groen ingericht. Het plein dat in het Groenjaar 2008 werd aangelegd in Feijenoord trok landelijk de aandacht en vormde de aanleiding voor dit project.

Het ministerie van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (het toenmalige ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit) heeft Rotterdam de uitdaging geboden om in de krachtwijken nog twaalf schoolpleinen groen in te richten. Met als belangrijke cofinanciers de dienst Jeugd Onderwijs en Samenleving (programma Kindvriendelijke Wijken) en Pact Op Zuid heeft het Rotterdamse College van B en W de uitdaging aangenomen en de opdracht aan de dienst Sport en Recreatie gegeven.

Inmiddels zijn er twaalf schoolpleinen groen ingericht en worden aan nog eens twee schoolpleinen de laatste groene handen gelegd. Rotterdamse kinderen in met name de deelgemeenten Charlois, Delfshaven, Feijenoord en Noord kunnen tijdens schooluren, maar vaak ook daarbuiten, spelen, bewegen, ontdekken en leren op een groen schoolplein.

Aan de hand van elf thema’s beschrijft de gemeente Rotterdam hun bevindingen tijdens dit project. Deze worden beschreven vanuit een theoretisch kader en vanuit interessante voorbeelden uit de praktijk.

De elf thema’s zijn:

 1. realisatie
 2. ontwerp
 3. draagvlak
 4. participatie
 5. eigenaarschap
 6. samenwerkingspartners
 7. criteria
 8. gebruik
 9. variatie
 10. openbaar vs. niet-openbaar
 11. lesprogramma
Literatuurverwijzing: Arntz, K., & Jong, L. de (2012). Groene schoolpleinen: leren en inspireren aan de hand van Rotterdamse voorbeelden. Rotterdam: Gemeente Rotterdam, dienst Sport en Recreatie.

Omschrijving