Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Groene schoolpleinen (2014)

succes- en faalfactoren bij een duurzaam ontwerp van groene schoolpleinen

Dit project richt zich specifiek op het onderzoeken van succes- en faalfactoren van groene schoolpleinen. De volgende onderzoeksvragen staan centraal:

  1. Wat zijn fijne en nare plekken op groene schoolpleinen volgens leerlingen?
  2. Wat zijn de succes- en faalfactoren van groene schoolpleinen volgens directeuren en leerkrachten; ontwerpers en hoveniers?
  3. Welke innovaties zijn nodig in de groensector om de aanleg van duurzame groene schoolpleinen te realiseren?

Allereerst wordt in hoofdstuk 2 ingegaan op de methoden die zijn gebruikt om antwoorden te vinden op de onderzoeksvragen. In de daaropvolgende hoofdstukken worden de resultaten van het onderzoek beschreven. Zo leest u in hoofdstuk 3 wat leerlingen fijne en nare plekken vinden op hun groene schoolplein. In hoofdstuk 4 worden de succes- en faalfactoren beschreven die leerkrachten en directeuren naar voren brengen. In hoofdstuk 5 staan de succes- en faalfactoren van groene schoolpleinen volgens ontwerpers vermeld en in hoofdstuk 6 de succes- en faalfactoren volgens hoveniers. In hoofdstuk 7 worden de belangrijkste conclusies op een rij gezet, met enkele aanbevelingen voor de betrokken partijen.

Literatuurverwijzing: Maas, J., Muller, R., & Hovinga, D. (2014). Groene schoolpleinen: succes- en faalfactoren bij een duurzaam ontwerp van groene schoolpleinen. Amsterdam: VU Medisch Centrum.

Omschrijving