Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Groene woonomgeving help beter beweeggedrag langer vol te houden (2016)

Auteur(s), Organisatie(s): Liesbeth Preller, Kenniscentrum Sport

Bewegen kan op allerlei manieren. Je kunt gaan fitnessen, lid worden van een sportvereniging, maar ook gebruik maken van de openbare ruimte en gaan wandelen of fietsen. Maar hoe verleid je mensen om van die openbare ruimte gebruik te maken? De vraag die de onderzoekers van de WUR en UM zich stelden, is of meer groen in de omgeving de keuze voor beweegactiviteiten beïnvloedt. Daarnaast keken zij of een groene omgeving er aan bijdraagt dat mensen hun verbeterde beweeggedrag langer volhouden, tot minimaal een jaar na de BeweegKuur.

De BeweegKuur is een leefstijlinterventie om volwassenen met een (zeer) hoog gewicht en daaraan gerelateerde gezondheidsrisico’s te begeleiden naar een gezonde leefstijl: gezond eten en voldoende bewegen. Mensen leren zo veel mogelijk zelfstandig te bewegen om ook na de BeweegKuur meer te blijven bewegen, bij een sportvereniging, in en om huis, of wat vaker te fietsen of te wandelen. Klik hier voor meer informatie over de BeweegKuur.

Fietsen populairste activiteit

Mensen kiezen het vaakst voor fietsen aan het eind van de BeweegKuur, een jaar nadat ze daarmee gestart zijn. In de tabel staat hoeveel van de 71 deelnemers aan het eind van de BeweegKuur, en een jaar na afronding, de vijf populairste activiteiten beoefenden. Vier op de vijf mensen die (meer) zijn gaan fietsen en tuinieren/klussen houden die activiteit vaak langer vol. Bij wandelen en zwemmen ligt dat wat lager, terwijl maar de helft van het aantal mensen dat is gaan fitnessen dit volhoudt.

Beoefening van populairste activiteiten aan het eind van de BeweegKuur (12 maanden) en een jaar na het beëindigen van de BeweegKuur (24 maanden) door 71 deelnemers.

Activiteit

Aantal beoefenaars aan eind Beweegkuur

Aantal beoefenaars jaar na BeweegKuur

Percentage volhouders

Fietsen

57

47

82

Wandelen

41

28

68

Fitness

32

17

53

Tuinieren/klussen

26

21

81

Zwemmen

21

14

67

Deelnemers met meer groen in hun woonomgeving, in de vorm van park, bos, natuur of agrarisch gebied, kiezen vaker voor wandelen dan mensen die minder groen hebben in de omgeving. Ook deelnemers met een aantrekkelijker buitengebied binnen 2,5 km van de woning kiezen vaker voor wandelen. Omgekeerd kiezen deelnemers met meer groen in de woonomgeving, of met een aantrekkelijker buitengebied, minder vaak voor de binnenactiviteit fitnessen. Voor fietsen en tuinieren/klussen maakt de hoeveelheid groen in de directe of wijdere omgeving niet uit. Bij een aantrekkelijk buitengebied kiezen mensen ook vaker voor zwemmen, maar het is niet duidelijk of het hier om zwemmen in een buitenbad of open water gaat dan wel om zwemmen in een binnenbad.

Volhouden van bewegen

Bij een aantrekkelijk buitengebied weten mensen ook een jaar na de BeweegKuur het meer bewegen beter vol te houden. Datzelfde geldt ook voor meer groen in de woonomgeving. Volhouden van bewegen betekent dat mensen een jaar na de BeweegKuur meer, evenveel of maximaal 60 minuten per week minder bewogen dan aan het eind van de BeweegKuur. De onderzoekers deden de analyses op de totale beweegtijd, van alle activiteiten samen. Er waren onvoldoende exacte gegevens om vergelijkbare analyses te doen voor de verschillende activiteiten.

Conclusie

Hoewel het onderzoek niet een heel grote groep deelnemers betreft, levert het toch een aantal bruikbare inzichten op. Een groene omgeving zorgt er voor dat mensen die te zwaar zijn en willen werken aan een gezondere leefstijl vaker kiezen voor wandelen als beweegactiviteit dan mensen in een andere omgeving. Daarentegen heeft die omgeving geen invloed op de keuze voor fietsen, wat net als wandelen een buitenactiviteit is. Bij een groenere woonomgeving of aantrekkelijker buitengebied houden meer deelnemers aan de BeweegKuur hun verbeterd beweeggedrag vol.

Iemand die zijn leefstijl duurzaam wil verbeteren, doet er wellicht goed aan om wandelen en fietsen serieus in overweging te nemen bij de keuze van beweegactiviteit. Daarnaast ondersteunt dit onderzoek ook voorzichtig het idee dat een groenere inrichting van de ruimte bijdraagt aan een actievere leefstijl.

Bron

Vries, S. de, Langers, F., Meis, J.J.M., Berendsen, B.A.J., & Kremers, S.P.J. (2016). Blijven bewegen na de BeweegKuur: de rol van groen in de woonomgeving. Wageningen: Alterra Wageningen UR (University & Research centre).

Literatuurverwijzing: Preller, L., & Kenniscentrum Sport (2016). Groene woonomgeving help beter beweeggedrag langer vol te houden.

Omschrijving