Spring naar content
Terug naar de kennisbank

Gross motor performance in children with psychiatric conditions (2011)

Auteur(s): Claudia Emck

Kinderen met psychiatrische stoornissen vertonen dikwijls bijzonderheden in hun bewegingsgedrag, zowel in handelingsmotoriek als uitdrukkingsmotoriek (Buytendijk, 1948, 1963). Het doel van de studies in dit proefschrift betrof het verhelderen van de relatie tussen kinderpsychiatrische problematiek en grofmotorisch functioneren. Daarbij werd gebruik gemaakt van een combinatie van literatuuronderzoek en empirisch onderzoek. Het literatuuronderzoek betrof studies over grofmotorische vaardigheid en motorische competentiebeleving van kinderen met psychiatrische stoornissen. Vervolgens werd in een empirische studie het grofmotorisch functioneren van kinderen met psychiatrische stoornissen onderzocht. In het verlengde daarvan werd een quasi-experimentele studie naar balans, c.q. houdingsregulatie, uitgevoerd. Voorts werd onderzocht in hoeverre kinderen met grofmotorische problemen ook specifieke psychiatrische symptomen en stoornissen vertonen. Ten slotte werd een nieuw diagnostisch instrument ontwikkeld voor psychomotorische diagnostiek en indicatiestelling.

Literatuurverwijzing: Emck, C. (2011). Gross motor performance in children with psychiatric conditions. Amsterdam: Claudia Emck.

Fysieke exemplaren

Organisatie Plaatsingskenmerk Status
KVLO ORTHO-002 Beschikbaar
Mulier instituut GEZO-0057 Beschikbaar

Publicaties worden niet uitgeleend aan externen. Inzage op verzoek:

Mulier instituut
tel: 030-7210220
e-mail: info@mulierinstituut.nl

Omschrijving